Een artikel uit een proefschrift of een proefschrift komt voor de prijs in aanmerking wanneer het in een Nederlands of Engelstalig tijdschrift is gepubliceerd, waarbij de publicatie vooraf is beoordeeld door deskundige referenten.

 

Meer informatie >>